Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

СИМУЛТАНО И КОНСЕКУТИВНО ПРЕВОЂЕЊЕ

СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ

Наши стручни, високо професионални преводиоци ће вам помоћи у што успешнијем одржавању ваших конгреса, семинара, симпозијума, радионица и осталих разних састанака. Код симултаног превођења преводиоци су смештени у посебно опремљене кабине, а учесници сусрета помоћу слушалица слушају симултани превод на свој језик. БЕКОС д.о.о. може вам осигурати потребну опрему (кабине, слушалице, микрофоне, техничку опрему, стручна лица за контролу целокупне опреме).

КОНСЕКУТИВНО ПРЕВОЂЕЊЕ

Консекутивно превођење обично се изводи за мању групу учесника на разним пословним састанцима. Консекутивни тумач преводи садржај говора на циљани језик за време паузе у излагању говорника.

Chuchotage (шаптано превођење)

Врста превођења прикладна за мањи број особа. Преводилац мора бити близу учесницима којима је превод потребан и преводи истовремено са излагањем говорника, но готово неприметно шапутањем.

Професионалност и искуство наших преводилаца помоћи ће у успешном организирању ваших пословних сусрета. Поверљивост и чување пословне тајне је загарантовано.