Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

ПИСАНИ ПРЕВОДИ

Услуге превођења са хрватског језика на албански, арапски, босански, бугарски, енглески, грчки, италијански, латински, македонски, немачки, норвешки, пољски, португалски, романски, руски, словачки, словеначки, српски, турски, украјински, мађарски, француски, холандски, чешки, шведски, шпански и са тих језика на хрватски. Могуће су и друге језичне комбинације.

Стручни и квалитетни преводи са подручја права, привреде, медицине, фармације, религије, архитектуре, грађевине, машинства.

ПРЕВОД  WЕБ СТРАНИЦА

Иако Интернет корисници могу да виде Вашу web страницу, да ли је могу и разумети и користити?  Ако је Ваша web страница само на Вашем језику, већи део света неће је ни разумети ни користити. Требате имати своју пословну web страницу на матерњим језицима корисника. Прилагођавање и превод web страница захтева и лингвистичко и информатичко знање. Помоћу нашег знања и искуства, можемо Вам помоћи да избегнете класичне проблеме код интернационализације web страница.

ЛЕКТУРА

На сваком тексту лектуру раде изворни говорници што гарантује највиши квалитет превода.

СУДСКИ ТУМАЧ

Преведене текстове односно документе оверавају наши преводиоци који су уједно и судски тумачи за одговарајући страни језик, овлашћени од надлежног суда.

ИЗДАВАШТВО (DTP)

Преводимо текстове и уз примену одговарајућег графичког програма припремамо за штампу (користимо PageMaker, QuarkXPress, FrameMaker, Adobe Illustrator и FreeHand).

Посебна понуда:

  • 24-сатна услуга за хитне преводе
  • графичка обрада текста
  • у превођењу користимо TRADOS и WORD FAST

Испорука:

  • путем електронске поште
  • на дискети
  • оверени и неоверени испис на папиру
  • путем факса

Цене:

Ценовник превода зависи од врсте текста, комбинације језика, број страница које се преводе (могућ попуст код већих наруџби) те хитност превода.

Обрачунска основица је ауторска картица (1500 словних места).