Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

ЗА НАС

BekosБЕКОС д.о.о. е центар за преведување со седиште во Хрватска, во Нов Загреб, во непосредна близина на Загрепскиот саем. Фирмата е составена од група на искусни преведувачи и судски толкувачи со одлично познавање на јазици.

Грчкиот историчар Херодот ја забележил приказната за египетскиот крал Псаметих кој наредил две новороденчиња да се издвојат од околината како би се дознало со кој јазик спонтано ќе проговорат. Легендата вели дека децата прво го прозбореле зборот БЕКОС, што значи „леб“ на фригиски, кој тогаш бил прогласен за најстар јазик на светот.

Којзнае, ако нешите далечни предци не му се спротивставуваа на Семоќниот со градењето на кулата во Вавилон, можеби и денес сите ќе зборувавме само се еден јазик? Но тоа не се случи, па Бог нè создаде и нас преведувачите за да ви помогнеме во меѓусебното разбирање.

Бекос д.о.о. | Преводи | Инструкции | Издаваштво |  директор: Марија Георгиева-Петриќ, судски и симултан преведувач за македонски, хрватски, англиски, бугарски и српски јазик.