Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

Kontakt

BEKOS d.o.o.
Prijevodi - Poduka - Izdavaštvo
Sudski tumači i prevoditelji

lokacija_A Siget 18 C/6. kat (zgrada Super Andrija)
HR-10020 Zagreb, Hrvatska
Tel. ++385-1-6525 750 Fax. ++385-1-6523 388         
GSM: 091-572 33 88

lokacija_B Avenija Dubrovnik 10, soba 111
(zgrada Chemcolora, pored općine Novi Zagreb)
HR-10020 Zagreb, Hrvatska
GSM: 095-8718 716

e-mail: bekos@bekos.hr