Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

Contact

BEKOS Ltd.
Translation – Instruction - Publishing
Court interpreters and translators

lokacija_A Siget 18 C/6. floor (Super Andrija)
HR-10020 Zagreb, Croatia
Tel. ++385-1-6525 750 Fax. ++385-1-6523 388         
GSM: 091-572 33 88

lokacija_B Avenija Dubrovnik, office 111
(Building Chemcolor, near Avenue Mall)
HR-10020 Zagreb, Croatia
GSM: 095-8718 716

e-mail: bekos@bekos.hr