Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

СИМУЛТАНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

Симултанният е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето, а участниците чрез слушалки слушат превод на своя език. Той е особено подходящ за международни конференции, семинари, симпозиуми и конгреси и др. Естеството на работа предполага наличието на съответната техника- кабини, слушалки, микрофони и т.н., които БЕКОС ООД може да осигури.

КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОДИ

Консекутивен превод обикновено се прави за малка група от участници на различни бизнес срещи. Преводачът превежда на съответния език по време на почивка в изказването на говорителя.

Chuchotage (превод шепнешком)

Тип на превод, подходящ за малък брой хора. Преводачът трябва да бъде близо до участниците, които имат нужда от превод и превежда едновременно с изказването на говорителя, но почти незабележимо шепнешком.

Нашите изкусни и високо професионални преводачи ще  помогнат за успешното протичане на  вашите конгреси, семинари,  симпозиуми, видеоконференции и др. Поверителността и защитата на търговската тайна е гарантирана.