Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

ЗА НАС

BekosBEKOS d.o.o. е преводачески център със седалище в  Хърватия, Нови Загреб, близо до Велесайма /панаира/. Във фирмата  работят изкусни преводачи и съдебни  преводачи с изключителни познания в съответния език.

Гръцкият историк Херодот разказва за египетския крал Псаметих, който наредил да се  изолират две новородени деца, за да провери на какъв език спонтанно ще  проговорят. Според легендата децата най-напред изговорили думата БЕКОС, което  на фригийски означава “хляб”. Този език бил провъзгласен за най-стария в света.

Ако  далечните ни предци не бяха противоречили на Всевишния, строейки Вавилонска  кула, кой знае, можеше и до днес всички да говорим само  един и същи език? Само  че нещата не стоят така и Бог сътвори и нас – преводачите, за да Ви помогнем в  комуникацията.

Bekos d.o.o. | Преводи | Преподаване | Издавателска дейност | директор: Мария Георгиева-Петрич, съдебен и симултанен преводач за български, хърватски, английски, сръбски и македонски език.