Agencija za prevođenje

Court interpreters and translators

Sudski tumači i prevoditelji

Language Translation Agency

 
 
 
   

PËR NE

BekosSh.p.k. BEKOS  është qendër përkthimi me seli në Kroaci, Zagrebi i Ri, afër Panairit.  Ndërmarrja përfshin një grup përkthyesish me përvojë dhe përkthyes gjyqësor me  njohuri të shkëlqyeshme të gjuhëve.

Historiani grek  Herodoti ka shënuar një tregim rreth mbretit egjiptas Psametih i cili ka  urdhëruar që dy fëmijë të posalindur të ndahen nga rrethi i tyre për të kuptuar  se në cilën gjuhë do të flasin vetvetiu.   Legjenda thotë se fjala e parë që e kanë belbëzuar fëmijët ka qenë  BEKOS, që në frengjishte do të thotë «bukë». Kjo gjuhë atëherë është shpallur  për gjuhë më të vjetër në botë.

Kushedi, sikur  paraardhësit tanë me ndërtimin e kullës së Babilonit të mos e kishin hidhëruar  Perëndinë, ndoshta ende të gjithë do të flitnim të njëjtën gjuhë? Por kjo nuk  ka ndodhur dhe, Zoti na krijoi edhe ne përkthyesve që të ju ndihmojmë të  kuptoheni mes vete.

Sh.p.k. Bekos |  Përkthime | Edukim | Publikim | pr. Marija Georgieva-Petriq, përkthyese gjyqësore